kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Powiat Bocheński na Facebooku
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: samorząd
 • 13 miejscowości powiatu bocheńskiego z nowymi chodnikami

  ...miliona złotych to środki własne samorządu powiatu bocheńskiego, pozostała kwota to wsparcie samorządów gminnych....
  Więcej
 • Samorząd

  ...Samorząd...
  Więcej
 • Edukacja

  ...Dodatkowo bocheński samorząd powiatowy prowadzi inne placówki oświatowo...
  Więcej
 • Powiat 2014-2020 - Wyniki ankietyzacji

  ...Celem ankiet było zebranie informacji o problemach, potrzebach i jakości życia, jak również o sytuacji organizacji pozarządowych oraz o współpracy z samorządem terytorialnym, a także sytuacji gospodarczej powiatu w tym instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców....
  Więcej
 • Zarząd Powiatu

  ...Ukończył kurs na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także szereg kursów i szkoleń, krajowych i zagranicznych z zakresu kontroli i finansów publicznych, a zwłaszcza budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego....
  Więcej
 • Nasz Powiat

  ...Umocniły swe znaczenie władze samorządowe, choć w latach dwudziestych miały miejsce strajki robotnicze, a w latach trzydziestych chłopskie. Sześć lat II wojny światowej...
  Więcej
 • Współpraca zagraniczna

  ...Początków kontaktów obu samorządów szukać należy w roku...
  Więcej
 • Starosta Bocheński

  ...Ukończył kurs na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także szereg kursów i szkoleń, krajowych i zagranicznych z zakresu kontroli i finansów publicznych, a zwłaszcza budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego....
  Więcej
 • ULKA

  ...instytucje rządowe, samorządowe, placówki edukacyjne, pracodawców, lokalne społeczności oraz osoby niepełnosprawne i przewlekle chore....
  Więcej
 • Ochotnicze Straże Pożarne

  ...Uczestnictwo i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich....
  Więcej
 • „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim”

  ...Wizyty studyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego...
  Więcej
 • Społeczeństwo i kultura

  ...Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych,Organizowanie i wspieranie edukacji społecznej we tym zakresie,Wspieranie Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Ruchowo Archidiecezji Krakowskiej. Pomoc materialna i organizacja stałej opieki i wypoczynku niepełnosprawnym. Organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, pielgrzymek, seminariów,Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi, samorządowymi. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z prawem w szczególności...
  Więcej
 • Sport

  ...Reprezentowanie na zewnątrz oraz promowanie wsi i Gminy Rzezawa poprzez realizację swych zadań jak również zadań zleconych przez samorządy terytorialne...
  Więcej
 • Rozwój i przedsiebiorczość

  ...Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, urzędów i instytucji.Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno...
  Więcej
 • KONKURS DOTACJE

  ...stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,...
  Więcej
 • Gminy Bochnia

  ...Gmina Bochnia to przede wszystkim współczesność, którą charakteryzują ambitne inicjatywy mieszkańców i konsekwentne działanie samorządu. Efektem tego jest m.in. zaszczytne miejsce w Złotej Setce Gmin Polskich oraz wielokrotne wyróżnianie samorządu w skali kraju za działania sprzyjające ochronie środowiska i inwestycje sportowe....
  Więcej
 • Zamów tłumacza języka migowego

  ...roku o samorządzie powiatowym...
  Więcej
 • „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”

  ...Mieszkańcy powiatu bocheńskiego, geodeci i przedsiębiorcy branży budowlanej oraz samorządy już niedługo skorzystają z nowej platformy cyfrowej, na której udostępnione zostaną dane geodezyjne dot. Bocheńszczyzny. Wszystko to możliwe będzie dzięki realizacji projektu pn....
  Więcej
 • W bibliotece z Panią Eleonorą

  ...W bibliotece spotkali się m.in. Starosta Jacek Pająk, Burmistrz Miasta Bogdan Kosturkiewicz, Wiceburmistrz Bogdan Szumański,Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Dorota Halberda,  a także wiele innych osób. Wszyscy goście przybyli do biblioteki  na zaproszenie Pani Eleonory Chmielarskiej wyróznioną przez  Samorząd Województwa Małopolskiego laureatką  III edycji konkursu Amicus Hominum w kategorii Edukacja i Wychowanie. Organizując to spotkanie Pani Eleonora chciała podziękować wszystkim, którzy wspierają i doceniają jej działalnośc i aktywnośc społeczną....
  Więcej
 • W niedzielę przekazanie i poświęcenie sztandaru KPP Bochnia

  ...r. odbędzie się oficjalne przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Bochni sztandaru ufundowanego przez Samorząd Powiatu Bocheńskiego.  Uroczystość rozpocznie się o godz....
  Więcej
 • Uczciwie rzetelnie i z honorem

  ...Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła wczorajszemu przekazaniu sztandaru ufundowanego przez samorząd powiatowy dla bocheńskiej Komendy Powiatowej Policji z okazji...
  Więcej
 • XXXIII sesja Rady Powiatu: podjęto rezolucję ws. obwodnicy Łapczycy

  ...Samorząd powiatowy uważa, że w przyspieszeniu realizacji przedmiotowej inwestycji należy brać pod uwagę zarówno kwestie związane z drożnościa komunikacyjną drogi krajowej...
  Więcej
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego Małopolski

  ...roku odbyła się konferencja nt. działań samorządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego z udziałem beneficjentów, którzy otrzymali dotacje z urzędu marszałkowskiego i budżetu powiatu bocheńskiego w latach...
  Więcej
 • Trwa przetarg na ciąg północny

  ...mówi starosta Jacek Pająk. Na ten cel samorząd powiatowy otrzymał ponad...
  Więcej
 • Wiśnicki zamek w rękach gminy

  ...Samorząd Gminy i Miasta Nowy Wiśnicz od wczoraj jest organem prowadzącym  zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. O włączeniu zamku  do Muzeum Ziemi Wiśnickiej zadecydował Sejmik Województwa Małopolskiego  w lutym br....
  Więcej
 • Dofinansowano projekty ze sportu, turystyki i kultury

  ...zadań, samorząd powiatowy dofinansuje...
  Więcej
 • Rozwijąją się twórczo za pieniądze unijne

  ...projekty unijne realizowane przez samorząd powiatowy...
  Więcej
 • Dzieci poszkodowane w powodzi wyjeżdżają do Piwnicznej

  ...dni zostaną pokryte przez samorząd nowosądecki. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Drwinia i Łapanów będą uczyć się i odpoczywać w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. Dowóz dzieci na miejsce zapewnił wójt gminy Łapanów....
  Więcej
 • Fundusze zewnętrzne –podsumowanie podczas sesji Rady

  ...Samorząd powiatowy realizuje także projekty partnerskie o wartości...
  Więcej
 • Schetynówki częściowo zakończone

  ...trwają prace w Bochni na skrzyżowaniach przy ulicach Floris, Kościuszki i przy ulicach Brzeskiej, Krzeczowskiej w Bochni. Na realizację tych zadań samorząd powiatowy otrzymał dofinansowanie z MSWiA. Wartość całej inwestycji która obejmuje drogi powiatowe...
  Więcej
 • Powiat otrzymał promesę na naprawę dróg

  ...Tym razem samorząd powiatowy otrzymał...
  Więcej
 • Samorządny samorząd

  ...Samorządny samorząd...
  Więcej
 • Europejski standard szpitala

  ...milionów złotych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodatkowo samorząd powiatowy przekazał na ten cel blisko...
  Więcej
 • Zespół Szkół Nr 3 laureatem Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

  ...grudniaw Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jako ostatni etap kończący projekt. Nagrody wręczyli marszałek województwa Marek Nawara, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz i Agata Szuta, wicekurator oświaty.Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Dziecii Młodzieży Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Kuratorium Oświaty, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizację projektu wspierają również inne instytucje i organizacje pozarządowe....
  Więcej
 • Lokalny system monitoringu ostrzeżeń powodziowych

  ...Trudno zrozumieć mi zachowanie Wójta gminy Bochnia, który przecież wie, że system monitorujący i ostrzegający o zaistnieniu zagrożenia powodziowego mamy uruchomiony. Odnoszę wrażenie, że przez tak doświadczonego samorządowca przemawiał w tym przypadku stan ducha a nie stan wiedzy...
  Więcej
 • Szkoła muzyczna II stopnia

  ...Z zadowoleniem przyjmuję deklaracje samorządów gminnych dotyczące chęci wsparcia tego projektu.  Uprzejmie informuję, że dotychczasowe analizy przeprowadzone przez moje służby merytoryczne wykazują, że o ile prowadzenie szkół muzycznych I stopnia, w oparciu o obecny współczynnik naliczania subwencji, jest zadaniem ekonomicznie uzasadnionym dla samorządów je prowadzących...
  Więcej
 • Dzień sportu w Zespole Szkół nr 2

  ...Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wraz z Panią Pedagog dziękują za pomoc...
  Więcej
 • Powiat po raz kolejny nagrodzony za budowę chodników

  ...SAMORZĄD PRZYJAZNY ROWERZYSTOM W...
  Więcej
 • Uroczyście oddano ciąg południowy

  ...W uroczystym oddaniu drogi udział wzięli samorządowcy gminni i powiatowi, radni, których przywitał Starosta Bocheński Jacek Pająk....
  Więcej
 • Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”- I miejsce dla ZS Nr 3

  ...Przypomnijmy, że projekt realizowany jest przez samorząd od...
  Więcej
 • W bocheńskiej Komendzie Policji podsumowano inwestycje 2011 roku

  ...Komendant Powiatowy Policji w  Bochni insp. Marek Rudnik podziękował wszystkim, dzięki którym było możliwe wykonanie prac remontowych i doposażenie Jednostki. Wyrazy uznania złożył również insp. Andrzej Szczałba wręczając wraz z gospodarzem okolicznościowe adresy zaproszonym samorządowcom i właścicielom firm usługowych....
  Więcej
 • Powiat z promesą na 6 milionów

  ...Małopolskie samorządy świetnie przygotowały dokumentację do inwestycji...
  Więcej
 • Walka o sądy trwa

  ...Udział przedstawiciela samorządów powiatu bocheńskiego na spotkaniu w Sochaczewie został ustalony kilka dni wcześniej w bocheńskim Magistracie. Wówczas przedstawiciele wszystkich środowisk Bochni już zaangażowanych w obronę sądu postanowili o przystąpieniu do stowarzyszenia Amici Curiae, ponieważ jednak zarówno starosta bocheński Jacek Pająk, ani burmistrz Bochni Stefan Kolawiński nie mogli w tym terminie wyjechać z Bochni, zdecydowano o udziale Tomasza Przybyło zastępcy burmistrza Bochni....
  Więcej
 • Uzdrowić szpitale- powiat w konkursie

  ...Samorząd dbający o szpital...
  Więcej
 • Pilotażowy program „Aktywny samorząd”wspiera osoby niepełnosprawne w powiecie bocheńskim

  ...Aktywny samorząd...
  Więcej
 • Powiat ze srebrną płytą chodnikową

  ...Laureaci Tytułu Samorząd Przyjazny Rowerzystom w...
  Więcej
 • Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

  ...Aktywny Samorząd...
  Więcej
 • Gmina Nowy Wiśnicz zwróci 75 tys. zł

  ...Wobec faktu, iż powołane zadanie mieściło się w katalogu zadań własnych realizowanych przez gminę na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, a pośrednio służyło zabezpieczeniu mienia powiatu, korpusu drogi powiatowej...
  Więcej
 • Zespół Szkół Nr 3 laureatem nagrody głównej

  ...Organizatorami przedsięwzięcia są Samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli....
  Więcej
 • Otwarto most w Bytomsku

  ...samorząd Gminy Żegocina....
  Więcej
 • Rozpoczęcie realizacji programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd”.

  ...Aktywny samorząd...
  Więcej
 • Powiat Bocheński laureatem konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2013”

  ...Samorządowy lider zarządzania... ...Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów laureatom poprzedziła konferencja, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP....
  Więcej
 • PCPR dofinansowuje do pobytu dziecka w przedszkolu

  ...Aktywny samorząd...
  Więcej
 • Powiat realizuje program "Aktywny samorząd"

  ...Powiat realizuje program "Aktywny samorząd"...
  Więcej
 • Kolejny sukces ZS nr 3 w projekcie "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"

  ...są Samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli....
  Więcej
 • Nabór do projektu aktywny samorząd

  ...Nabór do projektu aktywny samorząd... ...Aktywny samorząd...
  Więcej
 • Narodowy Dzień Życia 2014

  ...Zwracamy uwagę, że silna rodzina rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania, poznaje różnorodne formy, wzorce i nakazy. Rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę....
  Więcej
 • Nowy sprzęt dla Hospicjum

  ...o wysokiej jakości i  standardzie. Prezes Hospicjum Jerzy Jacak skierował na ręce starosty słowa podziękowania, oraz zaznaczył, że bardzo się cieszy, że samorząd powiatowy angażuje się w działania wspierające hospicjum....
  Więcej
 • Wywiad z Starostą Bocheńskim

  ...roku jestem nieprzerwanie związany z powiatem bocheńskim, a z samorządem w ogóle, związany jestem od lat...
  Więcej
 • Wiceminister Gospodarki z wizytą w Powiecie Bocheńskim

  ...Nie ma możliwości przyciągnięcia inwestora jak nie współpracuje samorząd lokalny, jeśli samorząd lokalny pomaga to...
  Więcej
 • Samorząd.Demokracja.Wolność.

  ...Samorząd.Demokracja.Wolność.... ...Na kilkunastu planszach zaprezentowano najważniejsze etapy powstawania samorządności w Polsce, począwszy od lat...
  Więcej
 • O innowacji w samorządach

  ...O innowacji w samorządach... ...Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno uznani naukowcy zajmujący się polityką rozwoju, jak np. prof. Stanisław Mazur z krakowskiego UE, czy prof. Jan Fazlagić z warszawskiej AFiB Vistula, ale i także samorządowcy...
  Więcej
 • „Wspólnota powiatowa (polis) – lokalny partner regionu”

  ...jako kompletnej skali lokalności a nie jako urzędu i administracji. Przedstawiono wizję resortu administracji co do kierunku rozwoju samorządów oraz koncepcję nawiązywania form współpracy międzysamorządowej. Nie zabrakło spojrzenia przez pryzmat europejski...
  Więcej
 • 25 lecie samorządności u Prezydenta RP

  ...lecie samorządności u Prezydenta RP... ...maja br. w Pałacu Prezydenckim. Bronisław Komorowski podziękował samorządowcom za współpracę z Kancelarią Prezydenta na rzecz małych ojczyzn, ale też tej wielkiej, o której śpiewamy, że nie zginie....
  Więcej
 • Za nowym zadaniem powinny iść pieniądze

  ...Reforma samorządowa jest uznawana za jeden z najbardziej udanych obszarów polskiej transformacji ustrojowej. Czy zgadza się pan z tym stwierdzeniem?...
  Więcej
 • Powiat walczy o ograniczenie zasięgu stref zalewowych

  ...r. przekazał samorządom mapy z wyznaczonymi obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej, wzywając jednocześnie samorządy do uwzględniania wyznaczonego obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o lokalizacji celu publicznego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Samorządy, które zezwoliły na zainwestowanie terenów uznanych w przekazanym  w...
  Więcej
 • Ludwik Węgrzyn odebrał Honorowe Odznaczenie dla zasłużonego dla JST

  ...Szef MAC mówił m.in. o tym, że dotychczas brak było wyróżnienia, będącego nagrodą za pracę i służbę dla samorządu terytorialnego, traktowanego jako część administracji i służby publicznej....
  Więcej
 • Powiat Bocheński z wyróżnieniem Samorząd Równych Szans 2015

  ...Powiat Bocheński z wyróżnieniem Samorząd Równych Szans...
  Więcej
 • Darmowe Porady Prawne już od stycznia na terenie Powiatu Bocheńskiego

  ...Powtarzającym się od lat postulatem i tematem zgłaszanym przez samorząd, zwłaszcza przez obywateli, była kwestia jakości prawa, kwestia tego prawa, które obowiązuje, prawa niezrozumiałego, niespójnego, ze stosowaniem, którego problemy mają nie tylko obywatele chcący załatwić swoją indywidualną sprawę ale również urzędnicy to prawo stosujący...
  Więcej
 • Starosta Węgrzyn na spotkaniu w resorcie finansów

  ...Spotkanie należy ocenić pozytywnie. Już dawno żaden minister finansów nie spotkał się ze stroną samorządową tak szybko po objęciu funkcji...
  Więcej
 • Spotkanie dla mieszkańców powiatu bocheńskiego w sprawie budżetu obywatelskiego

  ...Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Ważne jest, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami regionu. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie....
  Więcej
 • Ekonomik zaprasza na Dzień Otwarty

  ...vide. Poza degustacją i uczniowskimi popisami kulinarnymi będzie można zobaczyć pokaz synchroniczny obsługi konsumenta, pokaz cukierniczy, pokaz wykorzystania tablicy interaktywnej, filmik młodych ekonomistów, zaprezentuje swoje działania Samorząd Uczniowski a uczniowie i nauczyciele odpowiedzą na wszystkie nurtujące gości pytania....
  Więcej
 • Ponad milion złotych na osuwiska

  ...zł dla samorządu województwa....
  Więcej
 • XVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Święto Samorządu Terytorialnego...
  Więcej
 • Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

  ...Aktywny samorząd... ...Aktywny samorząd...
  Więcej
 • Remonty na drogach powiatowych

  ...tysięcy złotych z czego połowa środków pochodzi z budżetu Powiatu Bocheńskiego, natomiast pozostałą część pokryje samorząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz. Prace potrwają do połowy września....
  Więcej
 • Wsparcie dla Policji na zakup radiowozów

  ...To już kolejna tego typu dotacja jakiej udzielił samorząd powiatowy, łącznie w...
  Więcej
 • Lekcja samorządowa w Zespole Szkół nr 1 w Bochni

  ...Lekcja samorządowa w Zespole Szkół nr... ...Jak działa samorząd województwa? Jakie są najważniejsze kierunki rozwoju Małopolski? To tylko niektóre tematy poruszane podczas spotkania marszałka Jacka Krupy z uczniami Zespołu Szkół nr...
  Więcej
 • Przekazanie i poświecenie samochodów w KPP w Bochni

  ...z funduszy przekazanych na ten cel przez samorząd, siódmy radiowóz oraz quad, w całości sfinansowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Wartość pojazdów zakupionych wspólnie przez Policję i Samorząd Terytorialny opiewa na kwotę...
  Więcej
 • Radni uchwalili budżet powiatu na 2017 rok

  ...Samorząd Powiatu Bocheńskiego, mając na uwadze znaczenie działań podejmowanych w warsztatach terapii zajęciowej dla całej lokalnej wspólnoty, pamiętając jednocześnie o nakazach rzeczonego art....
  Więcej
 • Noworoczne spotkanie samorządów

  ...Noworoczne spotkanie samorządów... ...Samorząd jest doskonałą kuźnią kadr, ludzi, którzy są przygotowani do pełnienia najwyższych stanowisk w państwie, którzy są przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk w biznesie, którzy są przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk w administracji...
  Więcej
 • W Jesionce rozmawiano o relacjach Rząd-Samorząd

  ...Samorząd... ...prokuratora. Apelował o więcej zaufania dla przedsiębiorców i samorządów. Poruszył też konieczność zmiany prawa w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska, które są niezbędna dla dobrego rozwoju....
  Więcej
 • Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

  ...Aktywny samorząd... ...Aktywny samorząd...
  Więcej
 • Ruszyły prace w Brzeźnicy i Łazach

  ...Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskanej przez samorząd Powiatu Bocheńskiego dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości prawie...
  Więcej
 • Starosta Ludwik Węgrzyn odznaczony przez Prezydenta RP

  ...W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej, samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej....
  Więcej
 • Wywiad z starostą Węgrzynem nagrodzonym przez Prezydenta RP za działalność samorządową

  ...Wywiad z starostą Węgrzynem nagrodzonym przez Prezydenta RP za działalność samorządową... ...tych związałem się nieformalnie z zespołem ludzi, który przygotowywali nowy ustrój Polski lokalnej. Myślę właśnie o samorządzie terytorialnym. Współpracowałem z takimi wybitnymi osobami, jak prof. Jerzy Regulski, prof. Michał Kulesza, prof. Walerian Pańko, czy Jerzy Stępień....
  Więcej
 • Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I realizowanego w 2017 r.

  ...Aktywny samorząd... ...Aktywny samorząd...
  Więcej
 • O reformie samorządów podczas Forum Ekonomicznego

  ...O reformie samorządów podczas Forum Ekonomicznego... ...samorząd, jakie reformy czekają samorządy...
  Więcej
 • O rozwoju szkół i kompetencjach kluczowych uczniów...

  ...samorządach różnego typu jak również budowa trwałego systemu wsparcia dla przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych....
  Więcej
 • 10 lat Powiatu Bocheńskiego - uroczysta sesja w Kopalni Soli

  ...lecia istnienia Powiatu Bocheńskiego. W jubileuszu który odbywał się w podziemiach Kopalni Soli w Bochni wzięli udział posłowie, samorządowcy z powiatu bocheńskiego i powiatów ościennych, a także  radni wszystkich kadencji. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kaplicy św. Kingi....
  Więcej
 • IX posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego

  ...lat odrodzenia samorządów powiatowych w Polsce....
  Więcej
 • Rozmawiano o budowie autostrady

  ...Ciężkie tiry, które będą dowozić materiał na budowę autostrady mogą zniszczyć nie tylko nawierzchnię, ale także podbudowę dróg gminnych i powiatowych. Zdaję sobie sprawę, iż nie było możliwe konsultowanie każdego odcinka autostrady ze wszystkimi samorządami, dlatego w chwili obecnej GDDKiA będzie musiała zmierzyć się z naszymi postulatami...
  Więcej
 • Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego

  ...podjął Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w efekcie bardzo dobrej współpracy z samorządami lokalnymi powiatu bocheńskiego w tym wsparcia finansowego ze strony Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Powiat bocheński na targach w Poznaniu

  ...że po opuszczeniu kopalni turysta może ciekawie spędzić czas też w innych miejscach w powiecie. Stoisko powiatu cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno osób indywidualnych jak i tour operatorów. Odwiedzający pytali o atrakcje turystyczne,  a także  o hotele, pensjonaty, czy gospodarstwa agroturystyczne. Przed wyjazdem kontaktowaliśmy się z samorządami gminnymi, przedstawicielami hoteli, czy pensjonatów, co pozwoliło nam na przekazywanie pełnych  informacji o naszym regionie....
  Więcej
 • W obronie bocheńskiego sądu – konferencja prasowa

  ...Wspólnie z samorządami gminnymi podjęliśmy szereg skoordynowanych działań na rzecz obrony naszego Sądu, który traktujemy jako ważny element historyczny i naszej tożsamości. Wszystkie nasze argumenty zostały przedstawione w rozmowach z Panem Ministrem Jarosławem Gowinem. To wszystko, co byliśmy wstanie zrobić na chwilę obecną. Pragnę jednak podkreślić, że mieszkańcy miasta i powiatu nie odczują trudności w dostępie do usług i nie będą musieli jeździć...
  Więcej
 • Bocheński sąd samodzielny

  ...Wspólnie z samorządami gminnymi z terenu powiatu podjęliśmy szereg skoordynowanych działań na rzecz obrony naszego Sądu, który traktujemy jako istotny element historyczny i naszej tożsamości. Nasze argumenty zostały wysłuchane i udało się obronić samodzielność organizacyjną bocheńskiego Sądu. Dzisiaj mogę podpisać się pod zdaniem, że szklanka jest pełna...
  Więcej
 • Powiat zakończył piątą schetynówkę

  ...a dzięki współpracy z samorządami gminnymi ta skala się poszerza...
  Więcej
 • Budowa szóstej "schetynówki" rozpoczęta

  ...Jest to kolejne duże przedsięwzięcie, tym razem realizowane na północy powiatu, mające wpływ na poprawę stanu dróg.  Jesteśmy otwarci na współpracę, dlatego realizujemy zadania z innymi samorządami. Tym razem w partnerstwie z Gminą Drwinia udało się zdobyć środki i rozpoczynamy budowę wyczekiwanej przez wszystkich, inwestycji...
  Więcej
 • O współpracy na sesji miejskiej

  ...W swojej prezentacji Starosta Jacek Pająk przedstawił główne obszary współdziałania pomiędzy samorządami m. in. inwestycje drogowe, Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej, budowa Centrum Solidarności Społecznej im. Jana Pawła II. Poruszył także kwestie związane  z bezpieczeństwem....
  Więcej
 • Powiat włączy się w organizację ŚDM 2016

  ...Spotkanie młodzieży z całego świata odbędzie się dopiero za półtorej roku, ale intensywne przygotowania do tego wydarzenia już teraz trwają w całej Archidiecezji Krakowskiej i diecezjach z nią sąsiadujących. Bardzo ważną kwestią jest współpraca z samorządami...
  Więcej